Teamlederen har tjent én million kroner kun på overtid fra 2013 til 2016

Bingsa står for åtte prosent av all overtid

Nesten hver tiende overtidskrone i hele Ålesund kommune ble i 2016 utbetalt til ansatte i Bingsa næring.

Omfattende overtidsbruk 18 ganger i perioden 2013–2016 har ansatte ved Bingsa jobbet mer enn 300 overtidstimer i året. Personalsjef Roar Reiten påpeker at åtte-ni av disse er over grensene og trolig lovbrudd. 

Vi har ikke hatt gode nok kontrollrutiner

Roar Reiten
Nyheter

Det er jobbet 16.119 timer overtid i Bingsa mellom 2013–2016. Det utgjør 5,3 mill. 33 ansatte i Bingsa næring sto aleine for 8,3 prosent av alle overtidskroner Ålesund kommune betalte ut i 2016. Totalt er det 3.400 ansatte i kommunen, sier personalsjef Roar Reiten (tallene er eks. kommunale foretak).