Slik skal Bingsa få ned overtiden

Dette er noen av tiltakene kommunen har presentert for å få ned overtidsbruken på Bingsa Næring.

- Minst sju Kommunerevisjonen vurderte at det var begått minst sju lovbrudd knyttet til årlig overtid bare i 2016. Reiten hevder at det ikke er strid mellom dem om at det riktige tallet er fire.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I et notat datert 21. april lister virksomhetsleder Sigrun Jahren opp en rekke tiltak for å få ned overtiden. Rådmann Astrid Eidsvik og personalsjef Roar Reiten har orientert formannskapet om disse tiltakene.