Gikk i statsråd i dag

131 kroner i bompenger på Nordøyvegen

En tur fra Nordøyane til fastlandet og hjem igjen vil koste 262 kroner. Det ble vedtatt når bompengeproposisjonen i dag passerte statsråd.

Bompengeprisen for Nordøyvegen blir 131 kroner for en veg for en vanlig personbil. Bomstasjonene vil bli stående på Skjelten og kreve inn penger begge veger. 

Nyheter

Dermed gjenstår kun en avstemming i  Stortinget, før siste vedtak om Nordøyvegen er gjort. Behandlingen i Stortinget er kun en formalitet. Om vedtaket kommer før sommeren, eller først til høsten, er vanskelig å si noe sikkert om nå. Uansett er planen at den nye Nordøyvegen skal være klar til åpning i 2023.

- Det er en tradisjon på Stortinget for at en behandler raskt denne typen saker. En prøver å unngå at bompengeproposisjoner blir liggende over ferien. Men om vi klarer det denne gangen vet jeg ikke. Dette er det til syvende og sist presidentskapet som bestemmer, påpeker Helge Orten, Høyres mann i samferdselskomiteen.

Helge Orten (H) håper at Stortinget kan behandle bompengesøknaden før ferien.  Foto: Staale Wattø

 

Komiteen har møte tirsdag. Der kan det bli en avklaring om de kan få behandlet bompengeproposisjonen i løpet av kort tid. Stortinget tar ferie 21 juni og sakskartet er svært tett fram til da.


Den nye Nordøyvegen:

270 meter lengre - kan bli 100 millioner dyrere

Skissene for de nye tunnelene på Nordøyvegen har stigninger på mellom fem og åtte prosent. De nye planene blir lagt fram for vegdirektør Terje Moe Gustavsen på et møte i Molde neste uke.

 

Men uansett kan prosjektledelsen for Nordøyvegen nå starte å sende ut anbudspapirer. De trenger bare henge på en liten setning om at anbudet avhenger av at Stortinget slutter seg til det regjeringen har foreslått.

I proposisjonen er også prisen fastlagt. Det blir en bomstasjon på Skjelten der en må betale for passeringene begge veier. Prisen for en bil inntil 3,5 tonn blir 131 kroner for en passering. En bil større en dette må ut med det dobbelte, 262 kroner.

De som tar i bruk autopassbrikke, noe det er grunn til å tro at de fleste fastboende vil, får en rabatt på 20 prosent. Da blir prisen for en personbil 105 kroner. Det betyr at bompengeprisen blir betydelig høyere enn hva de reisende i dag betaler med ferje dersom de bruker et ferjekort med rabatt. Bompengeperioden er satt til 20 år.


Nordøyvegen klar for Stortinget

Forslaget om å kreve inn bompenger til Nordøyvegen kommer til Stortinget om noe uker.

 

Totalprisen for prosjektet blir i proposisjonen fastsatt til 3,44 milliarder kroner. Av dette er 2. 98 milliarder fra fylkeskommunen og 460 millioner kroner i bompenger. Storparten av de fylkeskommunale midlene får fylket fra staten gjennom de såkalte ferjeavløsningspengene. I kalkylene for bompengeinntekter er det lagt til grunn at når Nordøyvegen åpner i 2023 vil det i snitt passerer 820 biler i døgnet gjennom bomstasjonen. Det er dobbelt så mange biler som i dag bruker ferjene som går ut til Nordøyane.

- Det vil bli noe dyrere, men jeg tror folk på øyene er mer enn klare for å betale det for å sleppe ferja og at det vet at betalingen en gang tar slutt, sier Orten.