Fekk snakka ut med reiarane på Søre etter ein vinter med tøff kritikk:

GIEK slapp heilskinna frå reiarmøte

På førehand blei det varsla at det var ein del frustrasjon som skulle ut, men møtet mellom reiarar frå Søre Sunnmøre og GIEK, gjekk utan stort rabalder.

I ULSTEINVIK Styreleiar Karin Bing Orgland (t.v.) og direktør Wenche Nistad i GIEK seier dei tok initiativ til å samle reiarlaga på Sunnmøre til samtalar, men at GIEK ikkje deltok i forhandlingane – som enda med at dei ikkje fann saman.  

Nyheter

GIEK imponert og forbausa over verfta

Styremedlem Arve Bakke gjekk ut og ønskja seg høgare lønnsemd, men GIEK-leiinga er samstundes imponert av korleis verfta har omstilt seg.

Styreleiar Karin Bing Orgland saman med resten av styret i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og administrerande direktør Wenche Nistad var måndag på besøk i Ulsteinvik.

I første rekkje var dei i møter med verfta Kleven og Ulstein, men dei møtte også fleire lokale reiarlag – som er betydelege mottakarar av GIEK sine ordningar. Den siste tida har instituttet fått kritikk for måten dei har handtert omstillinga i reiarlaga. På førehand fekk også Sunnmørsposten opplyst at det var ein del frustrasjon som skulle ut.