Ingen asfalt til elendig eksportveg i Hornindal

Viktig veg smuldrar opp

Tusenvis med pizzaar, og mange møblar blir dagleg frakta gjennom Hornindal – på ein veg som er i ferd med å smuldre opp.

SPREKK: Asfalten på fylkesveg 60 i Hornindal sprekk opp og lagar store groper, konstaterer Stig Olav Lødemel (til venstre) og Ove Fagerheim. I tillegg til at svake vegkantar kan før til bilvelt, så fryktar dei at syklistar og MC-førarar kan køyre ned i asfaltsprekkene og i skade seg. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

Likevel er det ikkje sett av ei krone til ny asfalt her i år. Og ny veg er ikkje prioritert.