Samler politi- og brannsentral i Ålesund

Ny operasjonssentral for Møre og Romsdal politidistrikt åpner 27. september.

Illustrasjonsfoto: Ned Alley / NTB scanpix 

Nyheter

Samtidig med at politiet tar i bruk den nye operasjonssentralen på politihuset i Ålesund blir operasjonssentralen i Kristiansund nedlagt, skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

To måneder seinere flytter 110-sentralen i Møre og Romsdal inn vegg i vegg.

Mens Helse Møre og Romsdal har valgt å etablere sin AMK-sentral i tilknytning til sjukehuset på Åse.

- Helt siden de to politidistriktene ble slått sammen til Møre og Romsdal politidistrikt 1. januar 2016 har det vært jobbet med å få til en ny operasjonssentral samlokalisert med brann i tilknytning til politiets hovedsete i Ålesund, sier konstituert politimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt i pressemeldinga.

Ålesunds brannsjef Geir Thorsen mener også at dette vil bli en god løsning for brannvesenet, og for innbyggerne i Møre og Romsdal, står det i pressemeldinga.

Stranda beheld lensmannen

Lensmannskontoret i Stranda blir likevel ikkje lagt ned.