Intern uro ved Høgskulen i Volda

Fryktar Bergen - vil til Trondheim

Seks tilsette ved medieutdanninga i Volda vil at skulen skal knyte seg saman med NTNU i Trondheim. Det er i strid med leiinga si haldning.

VOLDA Det er intern uro ved Høgskulen i Volda. Arkiv  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

For noverande rektor, Johann Roppen, gjekk til val på at skulen i Volda skulle vere sjølvstendig. Og same haldning har dei tidlegare rektorane hatt. Det likar dei seks medielærarane dårleg.