I gang med å fjerne»deponisynder» rundt Brusdalsvatnet

Rydder opp miljøsynder

Deponi med utidig avsig. – Det er ikke tillitvekkende. Kommunen må rydde opp, sier Bjørn Skulstad.

BRUSDALSVATNET Kommunen er nå i ferd med å fjerne miljøsynder innenfor nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet, etter at både Norges Miljøvernforbund og naboene Edgar Brevik og Bjørn Aarø tok affære. Denne plogen skal ifølge kommunen nå være lokalisert og blir fjernet omgående. 

Nyheter

Rundt et gammelt kommunalt deponi, går trimløypa i Vasstranda. Myrområdet er delvis gjengrodd. Skog og mose har gjennom årenes løp delvis klart å skjule gamle miljøsynder, og det inne i et området kommunen selv i dag definerer til å ligge innafor grensa til nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet.