Tilsyn i Selje: Avviser at det er asbestfare ved hotellet

Asbesthaldige bitar ligg strødd rundt det brannherja hotellet i Selje, men det skal ikkje vere nokon helsefare i samband med avfallet.

SYNFARING Selje kommune og Folkehelseavdelinga var denne veka på synfaring ved Selje hotell. Frå venstre: Stein Robert Osdal, Ørnulf Lillestøl, Jan Helge Dahle, Geir Petter Hatlenes, Elisabeth Solheim, Siri Osnes og Ragna Haaland.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette blei slått fast då Folkehelseavdelinga, eit interkommunalt samarbeid med 11 kommunar, var på synfaring i Selje denne veka.