Studentar på sjøtokt – leik og læring under segl

– Her vert teori gjort om til rein og skummande praksis, gliser høvedsmann Ola Einang frå bakskuten.
Nyheter

Høgskulen i Volda er nok den einaste i verda som kan mønstre to tradisjonsbåtar frå Sunnmøre – og som brukar dei aktivt i undervisninga gjennom «Small ship races».