Mattilsynet

Krever at gifta fra Åse blir funnet

Kompost laga av giftig slam fra Åse, faller ikke i god jord hos Mattilsynet.

Brommer Svein Andre Johansen, teamleder avløp, her ved Åse renseanlegg hvor det er påvist store mengder av miljøgiften bromerte flammehemmere.  

Nyheter

Mattilsynet er svært kritiske etter en inspeksjon ved Ålesund kommunes kompostanlegg i Bingsa, hvor de avdekket alvorlige regelbrudd.