Gladmelding: Får beløp frå kommunen til vrakflytting

Bjørn Idar Lyngvær kan rekne med økonomisk støtte frå Sykkylven kommune til å flytte trålarvraket i Hundeidvik.

VRAK: «Krasnoselsk» ligg på botnen. ARKIVFOTO: Harald Fauske 

Nyheter

Tysdag kveld sa eit samrøystes formannskap ja til å løyve 200.000 kroner. Kommunestyret gjer endeleg vedtak 19. juni.