Fekk byggeløyve oppheva:

Risikerer å måtte rive nytt hus etter klage på mindre sol og utsikt

Ein huseigar i Vestnes står i fare for å rive eit nytt hus. Årsaka er at huset står på ei fylling det ikkje er søkt om.

Til handsaming på nyt Administrasjonen i Vestnes kommune må vurdere om fyllinga huset til høgre står på, er eit «vesentleg terrenginngrep», det må søkjast om. 

Huset sperrar for kveldssol for mine klientar

Bjørn Kristian Hove
Nyheter

Fleire nye einebustader ved Kråkvika i Vestnes har ført til klager frå naboar som misser sol og utsikt.