«Arbeidsordre» til vegvesenet om å utbedre E136 ved Veblungsnes

Stortingsrepresentanter fra regjeringen og samarbeidspartiene vil ha gjort noe med flaskehalsen på eksportvegen, men har ikke mer penger å by på.
 
Nyheter

Strekningen ved Veblungsnes i Rauma har vær en flaskehals på eksportvegen i årevis.

Når det er satt av 1,6 milliarder til flere utbedringer på E136, påpeker stortingsrepresentantene til Høyre, Frp, Venstre og KrF i fylket at de også ønsker å finne en bedre løsning for trafikken forbi det tettbygde boligområdet.

– Dette er en viktig merknad som åpner for en løsning for Veblungsnes innenfor rammene av Nasjonal Transportplan og de midlene som er satt av til E136. Det er en klar arbeidsordre til Statens vegvesen om å se på aktuelle finansieringsløsninger, sier Helge Orten (H) i en pressemelding i forbindelse med avtalen om Nasjonal Transportplan som legges fram mandag.

(saka held fram under)

Harald Tom Nesvik (Frp) og Helge Orten (H) sammen med stortingskollegaer fra Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjerne gjøre noe med E136 ved Veblungsnes.   Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Møre og Romsdal får halvparten av landsnittet

Taper samferdselskampen

Møre og Romsdal er taperen i kampen om samferdselsmilliardene.

 

Nasjonal transportplan:

Lovar oppstart på fleire vegprosjekt

Regjeringa lovar oppstart på fleire store vegprosjekt i Møre og Romsdal dei neste åra.

Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget ber Statens vegvesen se på mulighetene for å finne en løsning innenfor rammen av dagens statlige midler.

Smp.no har tidligere omtalt planene om å ruste opp blant annet deler av eksportvegen gjennom Romsdalen på Flatmark–Monge–Marstein og Brustuglia.


Strynefjellet inne igjen i NTP

Ny veg over Strynefjellet var heilt ute av Nasjonal transportplan, men det er no fleirtal på Stortinget for å få vegen inn ved rullering av transportplanen om fire år.