Joar Gjerde ny dagleg leiar for Frøy Vest AS og Frøy Vest Rederi AS

Gründer vil selje seg ut - røynde folk inn i Frøy-leiinga

Sidan nyttår har Frøy Vest og Frøy Vest Rederi fått 25 nye tilsette. Om to veker kjem ein ny båt i flåten, og det trengst endå fleire folk.

Leiing: Frøy Vest og Frøy Vest reiarlag har ti tilsette i administrasjonen. Seks av dei i Ørsta og fire i Måløy. Her er frå venstre nytilsett mannskapssjef Brit Ytrebø, gründer og tidlegare dagleg leiar Torstein Holsvik, nytilsett driftskoordinator Karl Erik Saure og Joar Gjerde som har teke over som dagleg leiar for dei 140 tilsette. 

Nyheter

I eit anonymt kontorlokale i Ørsta sentrum ligg administrasjonen for to selskap i stor vekst. Frøy Vest og Frøy Vest Rederi har no gjort endringar i leiinga for å legge til rette for vidare vekst og ekspansjon.