Hevder innsatte soner seg til psykiske plager

– Jeg har sett innsatte som får det så psykisk tungt at de har skjært seg selv eller rasert cellen sin, sier innsatt i Ålesund fengsel.

Liten plass Luftegården kan bli trang når 27 fanger skal luftes. 

Nyheter

«Bjørn» har sonet i Ålesund fengsel siden januar, og forteller om stor frustrasjon i byfengselet. På grunn av liten plass og små fellesskapsrom må fengselet ofte låse inn de innsatte over lengre tid. I løpet av en dag har de cirka en time med lufting og en time med fellesskap. «Bjørn» mener all innlåsingen fører til psykiske plager.