Vant viktig kontrakt

Langevåg-bedrifta Reknes AS har vunnet kontrakt om levering av ny IT-løsning til avfallsselskapet Noah AS.

Kontraktsvinnere Reknes AS i Langevåg har 13 ansatte. Og for selskapete er det en gladsak å vinne en så stor kontrakt rett inn i ferien.  Foto: Pressefoto

Nyheter

Reknes AS skal sammen med Amesto Solutions AS levere ny IT-løsning for Noah AS, som er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter.

– Det er ekstra gledelig for oss å vinne denne tilbudskonkurransen, og befeste vår solide markedsandel i dette markedet, sier salgssjef Bjørn Inge Molvær i ei pressemelding.

Stadig strengere krav

Reknes har ifølge pressemeldinga opparbeidet seg en posisjon som markedsleder innenfor IT-løsninger til virksomheter som håndterer farlig avfall.

Sikret kontrakt til halv milliard

Aas Mekaniske Verksted AS har inngått kontrakt med Sølvtrans på bygging av ny brønnbåt.


– Vi har i over 25 år arbeideidet mot en samfunnsnyttig bransje hvor vi kan bidra til en profesjonell forvaltning av avfall som både er bærekraftig og økonomisk lønnsom, sier daglig leder Karl-Inge Reknes.

Selskapet har hatt fin vekst siste årene, og omsatte i fjor for 15 millioner kroner.

Reknes ser store muligheter for fortsatt vekst, basert på et marked som krever stadig bedre løsninger og med myndigheter som stiller stadig strengere krav til virksomheter som håndterer avfall.

Største utfordring i dagens marked, er ifølge Reknes å skaffe nok dyktige programmerere med mastergrad eller tilsvarende til å videreutvikle løsninger.

Havyard-sjefen meiner det blir ein «skrekkblanda fryd» å bygge ferjer som skal gå i heimtraktene.

Bygging av fem nye elferjer som Fjord1 skal sette inn på Sulesund-Hareid og Magerhol-Sykkylven gir nye arbeidsplassar på Sunnmøre.


Gjelsten eier hundre prosent

NOAH  er eid av forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten, og mottar farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia samt mindre mengder fra enkelte andre europeiske land.

De største mengdene behandles i anlegget på Langøya utenfor Holmestrand.