Knappe to mrd. til sunnmørsveger neste fem åra

Sjekk hvilke samferdselsprosjekt på Sunnmøre som får penger fra staten i perioden 2018-2023.

Krabbefelt på sørsida av Ørskogfjellet er prioritert i NTP i perioden 2018-2023.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Stortinget vedtok mandag Nasjonal transportplan for 2018–2029.