Vår anmelder vurderer låt for låt direkte

Tjuvstart: Heading South on the Great North Road.

  Foto: MARIUS SIMENSEN

Nyheter

I staden for å vente til si eiga oppsette tid, snik Sting seg på scena allereie under sonen Joe Sumner si oppvarming.