Vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast

Klimaminister Vidar Helgesen (H) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge.

Plast Her fra en strandryddedag på Humla i Åsefjorden. Til sammen ble det plukket søppel som fylte 60 sekkter, bare på den ene stranden. Bildet viser én av oppsamlingsplassene og seilbåten til de frivillige i bakgrunnen.   Foto: Privat

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Onsdag legger klimaminister Vidar Helgesen (H) fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing. Det er fire hovedgrep mot marin forsøpling og mikroplast som skal presenteres.

Et av tiltakene er at det nye oljevern- og miljøsenteret i Lofoten blant annet vil få ansvar for å koordinere innsats mot strandforsøpling.

– Den aller største norske kilden til plast i havet kommer ikke fra landjord, men fra plast som ligger på strendene. Derfor er systematisk rydding av strendene et av de viktigste tiltakene, sier Helgesen.

Lokale folk mener skipstrafikken synder:

Grunneier: – Det ser helt forferdelig ut

Grunneieren ved den forsøpla vika på Humla i Åsefjorden er enig at det ser ille ut på stedet, men ser ikke for seg at han har mulighet til å rydde opp.


Veivask kan hjelpe

Miljødirektoratet har sett på hva som er de største kildene til plastforsøpling og nå har de fått i oppdrag å forberede tiltak som er mest effektive.

– En av de største kildene til mikroplast fra landjord er slitasje fra bildekk. Her er veivasking det eneste effektive tiltaket inntil vi finner en ny dekkteknologi, sier Helgesen.

Andre kilder til mikroplast er gummigranulater fra kunstgressbaner, maling, tekstiler, kosmetikk og rengjøringsprodukter. Tiltak mot disse varsles også i meldingen.

Miljøministeren vil møte vanylvsbedrifta Clean Coast:

Vidar Helgesen vil møte vanylvsbedrift

Clean Coast AS vil etablere et eget søppelfartøy.


Helgesen fikk kritikk

Helgesen ble kritisert for å handle for sent da spørsmålet om plastforurensing var oppe i spørretimen i Stortinget i februar.

– Dette er en melding om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Plaststrategien er bare en del av meldingen. Grunnen til at den ikke har kommet før, er at vi har ventet på EUs strategi for sirkulær økonomi, som vil ha betydning også for Norge, sier Helgesen.

Miljødirektoratet skal også utrede en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter