Bystyret i Ålesund:

Positive til Fjellstue-heis

Heis til Fjellstua er en bra idé mener bystyret i Ålesund. Nå gjelder det bare å finne noen som vil betale.

Trafikk Enkelte dager kan det kjøre opptil femti busser på de smale vegene på byfjellt.   Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

På det siste møtet før sommerferien, vedtok et enstemmig bystyre at alternative måter å ta seg opp til Fjellstua på, må utredes. Ordfører Eva Vinje Aurdal sa til og med at planavdelinga gjerne tar på seg jobben med å se på slike muligheter. Men pengene må man finne et annet sted, og ordføreren pekte i likhet med flere på byens næringsliv som mulige samarbeidspartnere.