Ålesund:

Tafjord Kraftvarme vil brenne giftig kloakkslam

Tafjord Kraftvarme AS søker om å brenne inntil 2000 tonn kloakkslam fra Åse som inneholder miljøgiften bromert flammehemmer.

PROBLEMSLAM Med temperaturer over 1000 grader vil Tafjord Kraftvarme brenne bort bromert flammehemmer. Miljøgiften er påvist i høye konsentrasjoner i kloakkslam ved Åse renseanlegg, men hovedkilden til utslippet er ennå ikke funnet. 

Nyheter

Det hoper seg opp med giftig kloakkslam fra Åse renseanlegg, slam som blir omgjort til kompostjord i avfallsanlegget i Bingsa, men som ikke blir utlevert til kunder på grunn av giftinnholdet.