Fosterfar-saken til lagmannsretten i dag

Dømt til seks års fengsel i tingretten.

Overgrepssak Advokat Trine Vabø er bistandsadvokat for den fornærmede jenta og aktor i saken mot fosterfaren er statsadvokat Magne Nyborg.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fosterfaren, en sunnmøring i 50-årene, forgrep seg på ei jente som ble plassert i fosterhjem på grunn av omsorgssvikt, ifølge dommen fra Sunnmøre tingrett, som falt i mars i år.

Gjentatte overgrep

Fosterfaren utsatte henne for gjentatte seksuelle overgrep, fra jenta var om lag 12 år, heter det i dommen fra tingretten.

– Når det gjelder omfanget av overgrepene er det bevist ut over en hver rimelig tvil at disse skjedde jevnlig fra slutten av mars 2012 frem mot april 2016, det vil si en periode på omlag fire år, står det i dommen.

Nektet straffskyld


Skal ha utført gjentatte overgrep mot fosterdatter

– Jeg er uskyldig i saka

En mann i 50-årene fra Sunnmøre svarte nei på spørsmålet om han i flere år hadde seksuelt misbrukt sin fosterdatter.

Mannen ble i Sunnmøre tingrett dømt etter tiltalepostene om seksuell omgang med barn under 14 og 16 år. Tiltalte ble også dømt etter straffelovens bestemmelser som rammer seksuell omgang med egne fosterbarn. Hannektet all straffskyld i tingretten.

Sovende


Fosterfar dømt til fengsel i seks år

En fosterfar er dømt til fengsel i seks år og må betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning etter seksuelle overgrep.

Sunnmøre tingrett kom til at overgrepene ved noen anledninger skjedde mens fornærmede sov, og ved bruk av makt.

I tillegg fant retten mannen skyldig i fotografering av seksualiserte bilder og overgrepsbilder.

Ifølge Sunnmøre tingrett var det sterkt skjerpende i forhold til straffen at mannen var fosterfar.

– Retten vil videre i skjerpende retning vektlegge den kynisme og mangel på empati som tiltalte har utvist, står det i dommen.

Starter i dag

Ankesaken starter i Frostating lagmannsrett i dag, og det er satt av seks dager til behandlingen.