foto
Uanmeldt tilsyn Når etatene samkjører seg, kan de stille alle relevante spørsmål i løpet av samme kontroll.
foto
Når etatene samkjører seg, kan de stille alle relevante spørsmål i løpet av samme kontroll. Foto: Staale Wattø