Regnbueørret har rømt

Fiskeridirektoratet fikk 21. juni melding om rømming av regnbueørret fra et av Fjordlaks Aqua AS sine anlegg i Stranda.

Ørret Det har gått hull i ei not på Stranda. ILLUSTRASJONSFOTO 

Nyheter

Det ble da meldt om maskebrudd i ei not på Overåneset i Norddalsfjorden, skriver direktoratet i ei pressemelding.

De legger til at rømningsomfanget ikke er avklart. Selskapet har drevet gjenfangst rundt anlegget og har så langt fangstet om lag 250 individ. Fisken har en snittvekt på 1,3 kg.

Fiskeridirektoratet har gjennomført rømningstilsyn og gitt Fjordlaks Aqua AS pålegg om utvidet gjenfangstplikt.

Med bakgrunn i at fangstene ikke har gått ned er det er også gitt pålegg om ny undervannsinspeksjon av anlegget.

Fiskeridirektoratet ønsker tips, og oppmoder folk om å melde inn observasjoner og fangst av rømt regnbueørret.