Innlegg om valg2017:

«Om viktigheten av å stemme»

Mange sier: «Jeg vil ikke kaste bort stemmen min til et minoritetsparti». Jeg undres: Hva er det å kaste bort stemmen?

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Når man år etter år ser at de store og etablerte ikke holder sine valgløfter, og egentlig kanskje motarbeider det vi ønsker og gjør vedtak bak ryggen vår, vil jeg tenke meg om to ganger mht. hvem jeg vil gi min stemme. Hva jeg sikter til? Tidligere forræderi der folket har stemt «nei», men våre folkevalgte har solgt vårt demokrati, vår frihet og sjølstendig.


«Brexit-forhandlingene pågår. Et under om de lykkes»

Britenes store ambisjoner. Det blir sikkert en slags avtale mellom EU og Storbritannia før den 29. mars i 2019, men blir det en avtale som britene vil være fornøyd med, eller blir de like godt værende i EU?

Du vet antakelig, om du følger med, at alle FNs 193 stater, inkludert Norge, allerede har akseptert Agenda 2030 på FN-møtet i New York 25–27. sep. 2015? Jo da, vi finner den på nettet med all sin glorifisering om bærekraftig utvikling som skal gjøre slutt på alle problemer, men i kortene ligger det tvungen globalisering med strafferammer for ulydige som ikke bøyer seg for de utallige nye lovene som ikke bare skal overstyre, men radere ut gyldigheten av de da grensefrie nasjonenes egen og lovverk.

Før valget sier både Ap og H og Frp m.fl. at EU ikke er noen hovedsak ved valget, men hva betyr det? De tripper alle etter å få oss inn. Forstår vi hva dette innebærer for Norge, som altså er forpliktende medlem, uten at folket skulle vite det før det er for sent, slik som når vi etter å ha stemt «nei» i folke-avstemning to ganger mot EF/EU likevel ble underlagt EUs lovverk gjennom at «landsmoderen» Gro Harlem Brundtland egenmektig meldte oss inn i EØS som har endret vårt eget lovverk til det ugjenkjennelige.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Vil du vite hvordan landet vårt nå er prisgitt denne såkalt agenda for bærekraftig utvikling, ved å gi avkall på ressurser, sjølstendig og eget lovverk, anbefaler jeg at du først finner den offisielle siden til AGENDA 2030.


Personvern

Hva betyr nye personvernregler for din bedrift?

Omfattende endringer i den norske personopplysningsloven.

Her hjemme ser vi nå hvordan våre folkevalgte etter en såkalt avstemming om sammenslåing av kommuner, suverent forakter kommunene og vedtar å sammenslå etter egen vurdering.

Som alt annet må globaliseringen begynne i det lille, så folk blir vant til det der det ikke har store konsekvenser. Jeg skrev en gang en artikkel om at «Frosken ble kokt» fordi den ikke hoppet ut da vannet ble for varmt, siden den gradvis ble sløvet av gradvis oppvarming.

Godt valg i år med bevisstgjøring om å ikke kaste bort stemmen til partier som ikke tjener folkets beste, men undersøke hvilket parti, kanskje et nytt og uetablert, som kunne bli stort, og gjøre en forskjell sammen med andre som tenker slik. «Mange bekker små».

Randi M. Sandberg
Haddal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.