Evaluering etter sankthans på Slinningen:

– Slinningsbålet er ekstremsport

Sikkerheten skal økes, og bålguttene tar sjølkritikk for årets tenning av Slinningsbålet.

Feiring Slinningsbålet er en folkefest. Politiet ønsker å beholde den fine tradisjonen, men da må flere sikkerhetstiltak iverksettes. 

Nyheter

Politiet, Røde Kors, bålgjengen og flere aktører har hatt en oppsummering av årets Slinningsbål. Fra 7000 til 10.000 deltok på feiringen.