Barnevernet følgjer opp betre - men bryt framleis lova

Oppfølginga barnevernet på Søre Sunnmøre gjer med barn under omsorg har betra seg, men framleis får mange ikkje besøk og tilsyn slik lova krever.

Betre Trass i betre oppfølging, påpeiker barnevernleiar Brynhild Solvang i Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein i sin årsrapport at dei - som mange kommunar i landet - ikkje følgjer lovkrava. Arkivfoto 

Nyheter

I fjor blei det avdekka betydeleg svikt mellom anna i korleis barnevernet i Søre-kommunane følgte opp barn under omsorg i perioden 2013-15.