Kontrollutvalget og revisjonen:

Forholder seg til rådmannen

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget bekrefter at de ikke har snakket direkte med virksomhetslederen i Bingsa-sakene.

Kontrollutvalg – Vi forholder oss til rådmann, sier Torgrim B. Finnes i kontrollutvalget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Virksomhetsleder om Bingsa-avsløringene:

– Er ikke blitt spurt i Bingsa-saka

– De har ikke snakket med meg som ansvarlig for fagavdelingen.

Fredag 23. juli lå det igjen omfattende dokumentasjon om kritikkverdige forhold ved Bingsa Næring på kontrollutvalgets bord.

Det er kommunerevisjonen som har jobbet med å avdekke og dokumentere forholdene - før sakene tas opp i kontrollutvalget, som er bystyrets eget kontrollorgan.