Møre og Romsdal midt på treet

Stadig færre dør i trafikken

48 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av 2017. Det er 14 færre enn på samme tidspunkt i 2016.

Illustrasjonsfoto: Rolf Svendsen / NTB SCANPIX 

Nyheter

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. Tallene de viser til for 2017 kan sammenlignes med tallene fra de seks første månedene i 2015, som var det året med færrest drepte i trafikken siden 1947. Med andre ord er det ei gledelig utvikling i trafikken.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Tre døde i Møre og Romsdal

71 prosent av dødsulykkene i år, er møteulykker og utforkjøringer. Fordelingen av disse er jevnt utover landet, men ingen har omkommet i Finnmark eller Aust-Agder i år. Både i Rogaland og Hordaland er det fem omkomne, som gjør fylkene til verstingene i landet.

I Møre og Romsdal har tre stykker mistet livet i trafikken i 2017.

Det aller fleste ulykkene skjer med personbil, og ingen er foreløpig drept på lett motorsykkel, ATV, traktor eller i buss, opplyser Statens vegvesen.

Lavest i Europa

Med dette er Norge sammen med Sveits, det landet i Europa med den laveste risikoen for å omkomme i trafikken.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg som kjører – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

Flere kvinner

Statistikken fra de siste årene viser at det er et flertall menn som omkommer i trafikken. Men i år har andelen kvinner økt.

– 14 kvinner har mistet livet på veien hittil i år, det er fem flere enn på samme tid i fjor. Kvinneandelen er på nesten 30 % hittil i år. Det er en del høyere enn det har vært de to siste årene, og mer på linje med tidligere år. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi ser slike svingninger, sier Ranes.