Blant dei ti eldste bygningane i Møre og Romsdal:

Fredar stabbur frå 1500-talet i Valldal

Prøver av tømmeret, som er analysert ved NTNU, syner at det er hogd i vinterhalvåret 1594–95. No er stabburet freda.

Stabbur: Det freda og nyrestaurerte stabburet frå midten av 1500-talet har fått ei sentral plassering på tunet heime hos Arne Sandnes i Valldal. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

– Eg har fått vite at dette truleg er eit av dei ti eldste bygningane i Møre og Romsdal som framleis står, seier Arne Sandnes.