Jente ble mobbet – er tilkjent over tre millioner kroner

Romsdalskommune tapte mobbesak i tingretten.

I retten Advokat Arvid Kjærvik representerte den tidligere eleven da saka var oppe i Romsdal tingrett i april. Kommunens advokat Sverre Larhammer bak til venstre.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

(Romsdals Budstikke) En tidligere elev ved en grunnskole i Romsdal er tilkjent en erstatning på 2,77 millioner kroner, samt saksomkostninger på over 372.000 kroner. Årsaken er mobbing gjennom skoleårene, som ifølge sakkyndige har gitt henne en medisinsk invaliditetsgrad på 75 prosent.

Gjorde ikke nok

Saka var oppe i Romsdal tingrett i april – dommen kom denne uka. Her skriver Romsdal tingrett at den aktuelle kommunen ikke gjorde nok for å hindre at jenta ble utsatt for mobbing. En samlet vurdering tilsier at kommunen handlet uaktsomt, heter det i dommen.

«Retten kan ikke se at NN kommune overfor NN har klart å oppfylle opplæringslovens krav til elevers psykososiale miljø fastsatt i opplæringslovens § 9a-1. NN kommune har samlet sett handlet uaktsomt», står det i dommen.

Helgapraten med Tale Maria Krohn Engvik:

Med hjerte og dåse av gull


Pågikk i flere år

Den tidligere eleven, som i dag er ei ung kvinne i begynnelsen av 20-åra, fortalte da saka var oppe, om flere år med mobbing, og hvordan dette har gjort henne svært skeptisk til andre personer.

Hun fortalte også om en lærer som hun mente legaliserte mobbingen.

– Han lot meg gjennomgå foran de andre. Da var det liksom greit å mobbe meg. Han brukte meg for å styrke sin egen autoritet i klassen, sa hun da hun forklarte seg i tingretten.

Videre beskrev hun en hverdag hvor «alle var imot henne» på skolen, og ofte sa ting for å framprovosere en reaksjon.

– Klassen var alltid uenig med meg, samme hva jeg sa, men det var også slag og spark. Friminuttene var skumle, da holdt jeg meg aller mest aleine.

Glen Børge ble mobbet på skolen. Nå saksøker han Ulstien kommune for å få et bedre liv for seg og sin sønn

Glen Børge Løset Flø ble mobbet i grunnskolen. Nå saksøker han Ulstein kommune for å få et bedre liv for seg selv og sin sønn.


Uenige

Den aktuelle kommunen, som var representert ved advokat Sverre Larhammer i retten, mente de hadde strukket seg langt for å hjelpe henne.

– Skolen har forsøkt å forbedre situasjonen hennes, men de har vært uenige om «hvor skoen trykker», sa Larhammer i retten.

– Kommunen og saksøker er enige om at jenta har strevd på skolen, men ikke om at det er mobbing som er årsaka til alt, sa han.

Ulstein anker i mobbesaken: – Jeg hadde håpet at jeg skulle få komme videre

Glen Børge Løset Flø vant på alle punkt mot Ulstein kommune i tingretten. Nå har kommunen bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten.


Fikk rettens medhold

Den unge kvinna fikk imidlertid full støtte fra Romsdal tingrett i sin påstand om at det er mobbingen som har forårsaket skadene.

«Retten legger til grunn at NN, som følge av mobbingen, er blitt påført en medisinsk invaliditetsgrad på 75 prosent. Ettersom skaden som hun er blitt påført skjedde før hun fylte 16 år, skal erstatningen utmåles i samsvar med reglene som standardisert erstatning til barn», heter det i dommen.

Kommunen ble etter dette dømt til å betale henne 2.777.280 kroner i erstatning for mén og inntektstap. Kommunen må i tillegg betale saksomkostningene hennes.

Verken kvinnens eller kommunens advokat har foreløpig vært tilgjengelig for kommentar.

Denne saka ble først publisert på rbnett.no