Åpen kildekode skal sikre innovasjon:

Vil utvikle digitale kopier av reelle skip

DNV GL, Rolls-Royce, NTNU og Sintef Ocean har signert en intensjonsavtale om å etablere en digital plattform med åpen kildekode som skal brukes i utvikling av nye skip, melder Rolls-Royce i ei pressemelding.

Remi Eriksen, CEO i DNV GL og Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce under signeringen av avtalen, som fant sted på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. 

Nyheter

Avtalen som ble signert på Nmk i Ålesund har som mål å kunne simulere komplette skip, med alt det som hører til av avansert utstyr og systemer, inkludert interaksjonen mellom dem. Plattformen skal muliggjøre utviklingen av såkalte «digitale tvillinger» - en digital kopi av et reelt skip, inkludert alle systemer, som samkjører all tilgjenglig informasjon om skipet i en virtuell verden.

På denne måten skal alle aspekter ved skipet kunne utforskes gjennom et digitalt grensesnitt, og det blir mulig å evaluere skipets sikkerhet, system og ytelse både før bygging og gjennom hele livssyklusen.

– Plattformen vil gjøre det mulig for oss å utvikle digitale tvillinger av reelle skip som kan brukes som basis for å designe, bygge, verifisere og drifte nye konsepter og ny teknologi, uttaler Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce, i pressemeldingen.

Håpet er å kunne gjenskape skip og skipsteknologi virtuelt, og dermed realisere nye ideer og teknologi raskere en tidligere. Ved å arbeide digitalt kan flere konsepter testes ut før endelig løsning velges.

– Dette er et veldig konkret eksempel på hvordan digitaliseringen kan bidra til å effektivisere de viktigste havbaserte næringene våre. Vi mener vi har kunnskap og data som kan bidra til å forbedre denne industrielle utviklingen og gleder oss til å delta, uttaler Henning Borgen, direktør i Sintef Ocean.

Med åpen kildekode skal skipsdesignere, utstyrsleverandører, verft, rederier, skipsoperatører, forskere og studenter kunne jobbe sammen om å skape nye innovasjoner.