Nå får Ålesund fengsel bibliotek

– Det blir bra for de innsatte å ha med seg en bok inn på cella. Det vil nok bidra til mindre isolasjonsfølelse, sier tilbakeføringskoordinator.

Glad for bibliotek Tilbakeføringskoordinator Magnhild Stavheim Welde, kultursjef Oskar Skulstad og fengselsleder Frode Johansen er glad for at de endelig kan tilby et skikkelig bibliotek til de innsatte. Her fotografert i skolelokalet hvor biblioteket skal være.  

Nyheter

Det er lovpålagt at norske fengsler skal tilby bibliotektjeneste. På grunn av plassmangel har ikke Ålesund fengsel hatt mulighet til å ha dette tilbudet. Nå har fengselet bestemt at skolelokalene skal brukes til bibliotek, og en samarbeidsavtale mellom Ålesund bibliotek og fengselet er undertegnet. Nasjonalbiblioteket finansierer kostnadene, mens bibliotektjenesten skal driftes av Ålesund bibliotek.