Havblikk 2017:

Skal diskutere bærekraft innenfor fiskeri

Torsdag og fredag skal fiskerifolk fra hele kysten diskutere framtidas fiskerinæring under Havblikk-konferansen i Midsund.
Nyheter

Midsund (smp.no): Bærekraftige ressurser, eierskap, kapital og markedstilgang er viktige stikkord under konferansen. Om lag 100 personer fra næringen har tatt turen til Midsund, og konferansen åpnes med innlegg fra professor Ola H. Grytten (Norges Handelshøyskole, NHH).

Han skal løfte fram diskusjonen om hva som skjer når eierskapet innenfor fiskeri flyttes vekk fra distriktene. Fiskerne skal diskutere effekten av at kapitalkompetansen nå befinner seg andre steder enn der verdiskapningen skjer.

Et annet interessant spørsmål er hvordan lokalsamfunnet vil bli, om selskapene som har vært der i årevis, blir flyttet.

Administrerende direktør Tommy Torvanger i Nergård AS kommer for å snakke om norsk fiskeri sin vekstkraft. Preges norsk fiskeri av for små rederier, og evner vi å konkurrere med internasjonale aktører?

Trond Bjørndal ved Senter for Næringslivsforskning (SNF) kommer for å snakke om verdiskapning i klippfisknæringen, før Gunnar Kvalsund i Midsund Næringsforum avslutter torsdagen med foredraget «Er tiden inne for at distriktene tar staten tilbake?».

Her kan du se programmet for fredag (ekstern lenke).

Smp.no følger konferansen torsdag.

Flere benytter muligheten til å ligge til kai i Midsund under Havblikk-konferansen.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER