LO Sommerpatrulje

Unge vet ikke om sine rettigheter

LO Sommerpatrulje har de siste dagene besøkt over 200 bedrifter over hele Sunnmøre for å intervjue unge om deres arbeidsrettigheter.

Vaktbikkjer: 22 unge LO-medlemmer har de siste dagene patruljert over hele Sunnmøre for å intervjue unge arbeidstakere om deres rettigheter på jobben. Besøkene viste en rekke brudd på forskjellige arbeidslover, og at unge ikke har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter. Pressefoto 

Nyheter

Resultatet fra intervjuene viser at 31 prosent av de undersøkte bedriftene på Sunnmøre bryter forskjellige arbeidslover.