Får 1,8 mill. i miljøtiltak for myke trafikanter. Men må fjerne 100 p-plasser i bysentrum

Må fjerne gateparkering

Gateparkering for 100 biler i Ålesund sentrum fjernes og kan ikke erstattes, krever Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet gir Ålesund kommune penger «For å legge til rette for at det å gå eller sykle blir det naturlige transportmiddelvalget i byen». Gateparkering for 100 biler i sentrale bygater som Keiser Wilhelms gate fjernes, og direktoratet forutsetter at parkeringsplassene som forsvinner ikke flyttes til et annet sted.  Foto: Nils Harald Ånstad

Jeg er bekymra for næringslivet i bysentrum

Roar Salen
Nyheter

Miljødirektoratet har gitt Ålesund kommune tilsagn på 1,8 mill. kroner for miljøprosjektet «Til fots eller på sykkel i jugendbyen». Det innebærer fjerning av gateparkering for rundt 100 biler i bysentrum.