Kollapsen i Farstad Shipping

Tapte 3,8 mill hver dag

Farstad-familien har de siste to årene hatt samla tap på rundt 2,7 milliarder kroner. Det tilsvarer et tap på 3,8 millioner kroner hver eneste dag siden starten på 2015.

Sverre Farstad og hans to brødre Jan Henry og Erik har tapt rundt 3,8 millioner kroner dagen de siste to årene. 

Nyheter

Brødrene Sverre, Jan Henry og Erik Farstad bokførte da et tap på hele 1,85 milliarder kroner i familieselskapet Tyrholm & Farstad i 2016. Året før tapte de nesten 900 millioner kroner, skriver Hegnar.no. Tallene er hentet fra Farstad-familiens regnskaper for 2016.

Det betyr at brødrene har tapt 3,8 millioner kroner hver eneste dag de siste to årene. Tilsammen et tap på rundt 2,7 milliarder kroner. Årsaken er kollapsen i Farstad Shipping, der Farstad-familien eide 40,5 prosent.

Det meste er av tapet er i følge avisen relatert til resultatandelen i rederiet, som tok store nedskrivninger, mens resten er knyttet til nedskrivning av verdien på aksjene.

Farstad Shipping er nå en del av det nye storrederiet Solstad Farstad med Kjell Inge Røkke som den største aksjonæren. Gjennom selskapene Aker Capital og Ocean Yield kontrollerer Røkke 23,1 prosent, mens John Fredriksen eier 16,7 prosent. Farstad-familien sitter med en eierandel på 1,4 prosent i det nye rederiet.