Tines luftutslipp er harmløse

Tine i Ålesund er bedre på land enn i vann, når det gjelder å møte miljøkrav.

Ved E136 Biltrafikken forurenser mer enn Tine.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Smp.no skrev den 16. juni om at Tines meieri i Ålesund sliter med å overholde miljøkrav når det gjelder utslipp til vann.