Snudde og sette opp skilt etter ulukkesrapport

Statens vegvesen har sett opp skilt ved innsnevringa der dødsulukka i Valldal skjedde i fjor sommar, men kan ikkje love å ta ein kritisk gjennomgang av heile turistvegen.

Skilta som «hinder» Innsnevringa på Grønning langs fylkesveg 63 er førebels skilta slik. I september startar arbeidet med å utvide vegen med ein meter på strekninga der det skjedde ei dødsulukke i fjor.   Foto: Veidekke

Nyheter

bakgrunn av ein rapport frå Statens Havarikommisjon for transport, er det sett opp skilt som varslar om eit hinder på den smale ulukkesstrekninga i Valldal der ein buss og personbil var innblanda i ei dødsulukke.