Ekornes på stø kurs

Driftsinntektene for Ekornes-konsernet endte på 762,5 millioner i andre kvartal i år.

Ekornes sin fabrikk i Sykkylven  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er tre millioner bedre enn samme kvartal i fjor, da resultatet var 759,5 millioner.

Samme trenden gjelder for driftsresultatet periodene sammenlignet med hverandre, men omvendt. I andre kvartal i 2017 ble driftsresultatet 71,1 millioner, mot 72,6 millioner i 2016.

– For de tre viktigste merkevarene våre, Stressless, IMG og Svane, var den underliggende utviklingen positiv i noen markeder, mens den var svakere i andre. Dette forklarer den totalt sett relativt stabile utvikling i det korte bildet. Vi har de siste årene gjennomført en rekke omstrukturerings-  og effektiviseringstiltak. Dette koblet med økte investeringer i veksttiltak fremover, vil hjelpe oss å levere på vekst- og lønnsomhetsmålene som vi uttalte på kapitalmarkedsoppdateringen vår i juni, uttaler konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i kvartalsrapporten.