Flytter sperresteiner to meter lenger mot sør:

Nå blir det bredere kjørebane mellom Terminalen og Tollbua

- Vi tror denne justeringen vil bedre situasjonen, sier Gunnar Leira.

Å flytte på enkelte sperresteiner var et av flere krav samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune kom med for å bedre sikkerheten ved Ålesund rutebilstasjon og Storneskaia.   Foto: Kristin Knudsen

Nyheter

Flere tiltak skal gjøres for å bedre sikkerheten ved Ålesund rutebilstasjon og Storneskaia.