Den gamle Langevågsbåten skal bli til et samlingspunkt for sjøfolk:

Mangler sponsorer

De store planene for den gamle Langevågsbåten er satt på vent grunnet mangel på bidragsytere.

Parat III: Uten flere midler kommer ikke foreningen Suppebilen i havn med vedlikeholdsarbeidet av den gamle Langevågsbåten.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Tidligere i år kjøpte foreninga Suppebilen i Ålesund den gamle Langevågsbåten, Parat III for 750 000 kroner. Privatpersoner og bedrifter kan være med å spleise i et ønsket beløp, slik at vanlige folk, så vel som tidligere sjøfolk, kan møtes for en tur til sjøs og for å vedlikeholde båten. Men nå står prosjektet fast, for det mangler penger.