Ålesund:

Vil ha bedre busstilbud på Ellingsøy

Folk vil ha flere og seinere busser mellom sentrum og Ellingsøy.

Nye ruter Fram skal lage nye ruter for neste år. Fra Ålesund har det kommet ønsker om bedre tilbud bl.a. på Ellingsøy.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det er blant ønskene samferdselsfolkene på fylkeshuset i Molde må ta stilling til når de syr sammen rutetilbudet for 2018. Både ungdomsrådet i Ålesund og bydelsutvalget på Ellingsøy har kommet med innspill om at busstilbudet i bydelen må bli bedre.

Et forslag fra bydelspolitikerne er at det settes inn minibusser som går fra klokka 06.00 til 23.00 fra mandag til fredag. Bussen trenger ikke å gå så ofte på lørdag og søndag, men folk på Ellingsøy ønsker at det skal gå en buss fra sentrum seint lørdag kveld.

Ungdomsrådet mener også at siste buss fra sentrum til Ellingsøy klokka 22.10 er for tidlig. For ungdommer som er med på aktiviteter som slutter seinere, blir det vanskelig å komme seg hjem.


Nå kan du kjøpe 24-timersbillett på bussene i Ålesund

Billetten gjelder fra Hessa til Spjelkavik.

Ungdomsrådet ønsker også at Myrlandsbussen skal gå helt til Hessa også etter klokka 17.00 og at det legges bedre til rette for bussavganger som passer til skoleslutt.

2018-rutene for buss, ferje og hurtigbåt skal være klare i midten av desember.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside