Ulstein verft må fjerne forurenset masse

Fylkesmannen vil ha fortgang i miljøtiltak, og varsler pålegg mot Ulstein verft.

ILLUSTRASJON  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Ulstein verft er på listen over om lag 100 prioriterte verft i landet som følges opp av miljømyndighetene når det gjelder forurenset sjøbunn.