Positive tall, men alt er ikke rosenrødt:

Positive tall, men alt er ikke rosenrødt

Gledelig nedgang i arbeidsledigheten i fylket til tross. NHO mener tallene ikke gir den fulle sannhet.

SLITER FORTSATT: Selv om arbeidsledighetstallene fortsetter å synke, både på landsbasis og i Møre og Romsdal, mener NHO at bildet ikke er rosenrødt. Spesielt verftsindustrien har måttet la mange utenlandske arbeidere gå, noe som ikke gir utslag i ledighetsstatistikken.   Foto: Roger Engvik

Nyheter

Fredag presenterte NAV de nye ledighetstallene for Norge. I Møre og Romsdal er nedgangen på 13 prosent fra 2016 og i dag.