Kåra til nummer 5 i Skandinavia og Baltikum av cruiseturistane

Olden best i Norge

«Cruisecritic» si kåring over dei beste cruisedestinasjonane kårar Olden til den femte beste destinasjonen i Skandinavia og Baltikum, og det er turistane sjølve som har trilla terningen.

Idyllsik Cruiseturistane sin eigen rangering av cruisedestinasjonar har kåra Olden til den beste kaia i Norge.  Foto: Arkivfoto.

Nyheter

(Fjordingen): – Vi er audmjuke og utruleg glad over at vi kom oss til toppen i Skandinavia og Baltikum som einaste hamn i Norge. Eg trur årsaka til det gode resultatet er den fantastiske mottakinga av gjestane i Olden, og den fantastiske naturen i området, spesielt Brikdalsbreen. Det er ikkje alle plassar i Norge der cruiseturistane blir like godt tekne imot som i Olden. Det er fantastisk at ei bygd med 600 innbyggjarar ligg i toppen, i same selskap som fire millionbyar. Vi vil bruke denne kåringa til å  promotere området mot nye reiarlag vi enno ikkje har hatt besøk av, og sidan det er gjestane som kårar, så har det stor tyngde. Det har derfor stor verdi for oss, seier Sølve Oldeide i Nordfjord Havn IKS til Fjordingen.