Sanner vil beholde Haram i nye Ålesund kommune

Kommunalminister Jan Tore Sanner er på sjarmoffensiv i Ålesund. Han mener det er uklokt å åpne for at Haram skal slippe å bli en del av nye Ålesund kommune.

Sykkeltur Jan Tore Sanner og Helge Orten klar for sjarmøretappe fra Moa til Ålesund på sykkel.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Møre og Romsdal Høyre har de siste dagene drevet valgkamp på sykkel, og har syklet gjennom den nye storkommunen fra Sandøy, gjennom Haram og Ørskog og Skodje. Tirsdag ettermiddag gjensto bare "sjarmøretappen" fra Moa til sentrum. 

Statsråd Jan Tore Sanner fikk overlevert tights og t-skjorte fra de lokale representantene, og dermed var det bare å sette seg på sykkelen for statsråden. Som ikke sykler så mye til vanlig, men som holder seg i form på annet vis: 

– Jeg går mye trapper. Det blir nok rundt 30 etasjer hver dag. Jeg tar aldri heis, sier han.

På Moa titter sola fram. I sentrum venter en pressekonferanse der Høyre har lovet en nyhet om den nye Ålesund kommune. Dette viste seg å være en liten pengegave på fem millioner kroner til bredbåndutbygging og prosjektering av gang- og sykkelveger i den nye kommunen.

Regjeringen gir fem millioner til nye Ålesund kommune

Regjeringen gir fem millioner til nye Ålesund kommune. Pengene skal gå til å bygge ut bredbånd og utbedre sykkelvei i den nye kommunen.


– Størrelse betyr noe

– Er det Moa som blir  sentrum for den nye kommunen, eller bysentrum?

– Det tør jeg ikke legge meg borti. Det er jeg sikker på at kloke politikere og andre får finne ut av. Men bysentrum er jo helt spesielt.

– Men Moa blir vel et knutepunkt i den nye kommunen? 

– Det er det jo også i dag. Moa er Moa, og sentrum er sentrum, og det blir det også i framtida, sier Sanner. 

Han sier at nye Ålesund kommune, sammen med Molde, vil bli en stor kommune og et viktig knutepunkt i Møre og Romsdal. 

– Det blir viktig både når det gjelder å utvikle tjenester og infrastruktur, og i konkurranse med andre kommuner. Størrelse betyr noe når man skal konkurrere om midler fra staten, sier Sanner.

Vil ikke reversere Haram-tvang

Arbeiderpartiet har åpnet for at Haram, som skal tvinges inn i den nye kommunen, kan få slippe dersom kommunestyret ber om det.

Det mener Sanner er uklokt. 

– Nå må kommunene få ro til å gjennomføre det som Stortinget har vedtatt. Da trenger administrasjonen og politikerne ro til å gjøre jobben på en god måte. Vi må se framover, ikke bakover, sier statsråden. 

Leiaren i Haram Høgre:

Einig i at Haram-folket skal høyrast

Lokallagsleiar i Haram Høgre og tidlegare ordførar Bjørn Sandnes er einig med Haram-ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i at innbyggjarane i kommunen bør høyrast før ei ny kommunestyrebehandling om kommunestrukturen.


Høyre åpner altså ikke opp for å reversere vedtaket om tvang. 

– Hva med Sula og Giske? Noen mener det er rart at Haram tvinges, mens de slipper? 

– Det er mange som kommer til meg og spør "hvorfor er ikke den eller den med". Nå har vi 111 kommuner som går sammen i løper av tre år, det synes jeg er mye. Så er jeg sikker på at det kan bli flere etter hvert.

– Haram gjør en flott jobb

Sanners partikolleger, ordfører Dag Olav Tennfjord i Skodje og Knut Helge Harstad i Ørskog, er ikke like klare i sin tale om Haram bør få slippe tvang.

Vil Haram eigentleg stå åleine?

Ap klar for å oppheve tvangssammenslåing

Har holdningene til Haram som en del av en framtidig storkommune endret seg? I Arbeiderpartiet stilles dette spørsmålet.


– Jeg har klar respekt for det Haram bestemmer seg for. Men de gjør en flott jobb i styringsgruppa og i utvalgene i dag, sier Harstad.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å synliggjøre hva vi får til i den nye kommunen. At vi får pengene vi har søkt om nå er positivt, slik at vi kan få landet positive effekter av sammenslåingen tidlig, sier Tennfjord, og sikter da til de fem millioner kronene statsråden hadde med seg til bredbånd og sykkelveg i den nye kommunen.