Tungtrafikk skal gå over Taftasundet når Ellingsøytunnelen stenger:

– Tåler Taftasundbrua dette?

Taftasundbrua har blitt oppgradert for å tåle 60 tonn totalvekt mot 42 tidligere. – Hvordan kan de plutselig gjøre det, spør Norges transportarbeiderforening.

TAFTASUNDBRUA Når Ellingsøy- og Valderøytunnelene skal utbedres og holdes stengt vil kjøretøy for tungtransport gå over Taftasundbrua. Tidligere hadde brua en tillatt maksvekt på 42 tonns. Dette er nå oppgradert til 60, noe Norges transportarbeiderforening stiller seg kritiske til. – Brua er i dårlig stand og smal, sier Jack Narve Sæther. Vegvesenet mener deres beregningsmodeller viser at brua tåler det.  Foto: Hogne Bø Pettersen

Nyheter

Fra høsten 2017 til høsten 2018 skal Ellingsøy- og Valderøytunnelen utbedres.