Fv 60 gjennom Utvik stengt minimum til september

Må støype nytt brufundament

Eine brufundamentet til fv 60-brua rett ved avkøyrsla til Hage i Utvik må støypast på nytt.

Jens Vinsrygg og mannskapet hans jobbar for fullt med å byggje veg fram til brufundamentet som må støypast.  Foto: BENGT FLATEN/Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen): Difor konkluderer Lars Erik Karlsen, vegvesenet sin prosjektleiar for drift og vedlikehald i Fjordane med at fv 60 tidlegast kan bli opna for gjennomgangstrafikk i september.